Bàn ăn thông minh xoay mở rộng 1,4m -2m ( xoay)

7.000.000